Druska

Druska

Tradiciškai, žmogaus studijos rėmėsi įrankių, artefaktų, idėjų bei religijos tyrinėjimu. Tačiau pasitaikydavo, kad jos neįvertindavo visų veiksnių, įtakojusių žmogaus kovą dėl būvio. Vienas iš tokių neįvertintų veiksnių yra druska.

Kadangi druska yra labai koncentruotas dviejų mūsų kūnui privalomų elementų šaltinis, visais amžiais ji buvo labai vertinama gėrybė. Senajame Testamente druska minima kaip auka Dievui, yra užuominų apie paprotį įtrinti kūdikius druska. Romėnų laikais, kareiviai gaudavo specialią pašalpą vadinamą „ salarium“ ir leidžiančia įsigyti druskos. Iš šio žodžio ir kilo angliškas žodis „ salary“ - atlyginimas, alga. Sukilimas prieš druskos mokestį „ gabelle“ buvo svarbi Prancūzų Revoliucijos dalis.

Ankstyvųjų gyvenviečių kūrimas, civilizacijų raida, populiacijų kėlimasis iš vietos į vietą, žemės ūkio vystymasis – visa tai buvo glaudžiai susiję su galimybe gauti druskos.

Jūros lygio kaita, ypač Viduržemio jūros regione, neleido kai kurioms civilizacijoms turėti nuolatinio druskos šaltinio, privertė jas migruoti arba išnykti, užkariauti kitas arba būti pavergtoms.🛒 Apsipirkite