Все буде Україна💙💛

Stalo serviravimas, į ką reikia atkreipti dėmesį

Stalo serviravimas, į ką reikia atkreipti dėmesį

Vaišių stalo puošnumą šiandien daugiau le­mia stalo serviravimas, saikinga puošyba ir origi­nalios idėjos negu įmantrūs indai, įrankiai ar val­gių įvairovė. Kita vertus, gražiai atrodantis stalas nors ir žavi, tačiau dažnam yra savaime supran­tamas dalykas. Tik šeimininkai žino, kiek tenka pasukti galvą, norint nustebinti svečius, ir savai­me suprantami dalykai iš tikrųjų nėra jau tokie aiškūs. Ką gi žino tie, kuriems visada viskas aki­vaizdu, kurie, pastebėję ką nors ne taip, niekuo­met nepasako, nes gerai išmano etiketą, į ką rei­kėtų atkreipti dėmesį serviruojant stalą, kad svečiams netektų mandagiai… nutylėti?

Štai keletas pagrindinių nuostatų, tinkančių ir kasdieniam, ir šventiniam stalui:

Seviruojam stalą

 • Indų, įrankiu, taurių ir stalo užtiesalų dermė (plonas, tarsi perregimas porce­lianas gražiau atrodo ant švelnaus, bal­to, spalvoto ar blizgančio audinio, o ke­ramika – ant šiurkštesnės faktūros staltiesės ar servetėlės, pvz., nebalinto lino).
 • Interjero ir indų bei užtiesalų spalvinė harmonija, jauki aplinka (tamsioje, ma­žoje patalpoje gražiau atrodo šviesūs indai, staltiesės ir staltiesėlės, o didelė­je, saulėtoje patalpoje labiau tinka tam­sesni, ryškiau dekoruoti indai, spalvin­gesni tekstilės gaminiai).
 • Stalo dengimas: užtiesus staltiesę arba paklojus servetėles, pirmiausia išdėlio­jamos lėkštės, paskui įrankiai, vėliau krištolo ar stiklo indai, vazos, žvakides, servetėlės, augalų kompozicijos, inde­liai prieskoniams.
 • Servetėlė tiesiama l cm atstumu nuo stalo krašto, jos kraštas turi būti lygia­gretus stalo kraštui. Niekuomet netiesiame servetėlės ant stalo kampu, o popierinės ar medžia­ginės servetėlės – ant staltiesės. Popie­rinė servetėlė ant stalo apskritai neklo­jama.
 • 1 cm atstumu nuo servetėlės krašto (jei stalas užtiestas jomis) pastatoma pa­dėkime lėkštė, ant kurios per vaišes de­damos kitos lėkštės su patiekalais – už­kandžiais ir karštaisiais patiekalais, išskyrus desertą. Prieš įnešant desertą padėklinė lėkštė nuimama.
 • Tradiciškai duonos lėkštutė dedama kairėje pusėje taip, kad jos centras lygiuotųsi su pagrindinės lėkštės viršumi. Galimi ir kiti variantai: duonos lėkš­tutės centras atitinka pagrindinės lėkš­tės centrą arba sulyginamos jų apačios.
 • Daugiau kaip trijų lėkščių nededame viena ant kitos. Jos išdėstomos mažėji­mo tvarka.
 • Įrankiai dengiant stalą išrikiuojami atsižvelgiant į tai, kokia tvarka bus patiekiami valgiai (arčiausiai lėkštės de­dami įrankiai, skirti paskutiniam patie­kalui).
 • Dėliojant įrankius kotelių galai sulygi­nami su pagrindinės lėkštės apatiniu kraštu. Vidurinė įrankių pora gali būti pastumiama šiek tiek atokiau nuo sta­lo briaunos negu kitos dvi įrankių po­ros. Jei turime tik užkandžių arba tik pagrindinio patiekalo įrankius, viena jų pora taip pat truputį atitraukiama nuo stalo pakraščio.
 • Įrankiai jūros gyvūnų patiekalams dedami dešinėje pusėje, už pagrindiniu Įrankių, vertikaliai arba įstrižai.
 • Įrankiai desertui už pagrindinių lėkš­čių turi būti tik tada, kai prieš desertą, bus valgomas pagrindinis patiekalas, sriuba ar užkandžiai.
 • Ruošiant kavos ar arbatos stalą įrankiai desertui padedami kaip pagrindiniai įrankiai – abipus deserto lėkštės.
 • Saldi sriuba paprastai seka po karštųjų patiekalų kaip desertas, todėl ir jai skir­tas šaukštas padedamas dešinėje pusė­je arčiausiai pagrindinės lėkštės.
 • Peilis sviestui paliekamas ant lėkštelės duonai – vertikaliai dešiniajame jos pa­krašty.
 • Šaukštelis salotoms – ant salotų inde­lio polėkštės horizontaliai.
 • Puodelis kavai arba arbatai pastatomas dešinėje deserto lėkštės pusėje taip, kad puodelio centras lygiuotųsi su deserto lėkštės viršutiniu kraštu. Per pietus ar vakarienę puodelių iš anksto nestato­me (nebent valgantysis to pageidau­ja). Kava arba arbata paduodama po valgio.
 • Stiklinė arba taurė statoma dešinėje pu­sėje už peilio, esančio arčiausiai lėkštės, arba už deserto šakutės, jei bus valgo­mas tik desertas.
 • Jei taurių daugiau, jos gali būti išdėsto­mos taip:

– mažėjimo linkme horizontaliai, kai didžioji taurė statoma už peilio, esan­čio arčiausiai lėkštės;

– mažėjimo linkme įstrižai, kai didžio­ji taurė – už peilio, esančio arčiausiai lėkštės;

– didėjimo linkme, kai didžioji taurė at­siduria už peilio, esančio toliausiai nuo lėkštės (patogu, kai ant stalo ma­žai vietos).

– trikampiu, kai didžioji taurė neužsto­ja mažesniųjų.

 • Rozetė, skirta citrinai, sviestui ar me­dui, dedama už pagrindinių lėkščių ir deserto įrankių. Jei reikia, ant stalo gali būti ir dvi rozetės, pvz., patiekiant me­dų ir citrinos griežinėlius kiekvienam asmeniui atskirai.
 • Kortelė su svečio vardu ir pavarde už­pildoma rašytiniu šriftu ranka arba kompiuteriu. Serviruojant stalą ji dedama tarp pagrindinių lėkščių ir įrankių desertui, ant lėkštės antrajam patieka­lui ar užkandžiams arba ant lėkštutės duonai.

Stalo serviravimas – keletas pastabų:

 • Indai su patiekalais ant stalo dedami ir kava pilstoma svečiui iš dešinės pusės.
 • Indai nurenkami tik visiems baigus val­gyti
 • Serviruojant nereikėtų perkrauti stalo patiekalais.
valgo.me 🍴 Dekoruoti / Serviruoti 🍴 Stalo serviravimas, į ką reikia atkreipti dėmesį
Total
34
Shares
Panašūs straipsniai
Kaip teisingai valgyti vištieną

Kaip valgyti vištieną?

Vištiena yra dietinis produktas, tinkantis ir yra labai paklausus įvairių švenčių metų. Elgesio normos visuomenėje aiškiai nurodo, kaip valgyti vištieną pagal etiketą.
Skaityti