Margučių marginimas

2 įrašų

Margučių dažymas yra senovės tautų pavasario švenčių apeigų dalis, kuri egzistavo net senovės Egipte, slavų ir kitų tautų kultūrose. Margučių ornamentai turėjo magišką ir simbolinę prasmę, o marginami kiaušiniai simbolizavo gyvybės pradžią. Šis paprotys taip pat buvo praktikuojamas krikščionybės laikais švenčiant Velykas, Atvelykį ir Jurgines. Margučių dažymas yra vienas svarbiausių papročių, pažyminčių Velykas ir pavasarinį atgimimą.